Szara strefa i jej wpływ na potencjał finansowy kraju

Słowa kluczowe: szara strefa, potencjał finansowy, kraje rozwijające się, gospodarki rozwinięte, korupcja.

Abstrakt

Celem opracowania jest określenie istoty szarej strefy i jej wpływu na potencjał finansowy kraju. Stwierdzono, że szara strefa jest zjawiskiem obiektywnym, nieodłącznym dla systemów gospodarczych wszystkich krajów. Poziom szarej strefy jest determinowany stopniem rozwoju systemu gospodarczego, trudnością w zidentyfikowaniu wszystkich możliwych wariantów procesów w jej ramach oraz moralnością, a nawet kulturą charakteryzującą dany kraj. Ustalono, że szara strefa odgrywa istotną rolę w krajach rozwijających się, natomiast jej poziom w gospodarkach rozwiniętych jest znacznie niższy. Na podstawie wyników analizy korelacji-regresji ustalono odwrotną zależność między poziomem PKB a wielkością szarej strefy. Zaproponowano system środków mających na celu zapobieganie i zwalczanie korupcji.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2020-12-14
Jak cytować
Davydenko, N., Olifer, I., Wasilewska, N., & Wasilewski, M. (2020). Szara strefa i jej wpływ na potencjał finansowy kraju. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (24(73), 31-42. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.25