Lojalność młodych konsumentów alkoholu w kontekście marketingu społecznego

  • Dariusz Siemieniako Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
Słowa kluczowe: marketing społeczny, alkohol, lojalność, etnocentryzm, patriotyzm, lokalność, nostalgia

Abstrakt

Wśród młodych ludzi obserwuje się rosnącą szkodliwą dla zdrowia konsumpcję alkoholu. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie możliwości wykorzystania marketingu społecznego do redukcji szkodliwej dla zdrowia konsumpcji alkoholu, w odniesieniu do lojalności młodych konsumentów alkoholu, przez pryzmat czynników społeczno-kulturowych. Przeprowadzona analiza czterech czynników społeczno-kulturowych takich jak: etnocentryzm, patriotyzm, lokalność i nostalgia, ukazała specyfikę lojalności młodych konsumentów wobec alkoholu.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2013-12-28
Jak cytować
Siemieniako, D. (2013). Lojalność młodych konsumentów alkoholu w kontekście marketingu społecznego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 653-661. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4820