Znaczenie wsparcia unijnego w pobudzaniu rozwoju gmin

Abstrakt

W artykule przeprowadzono analizę wykorzystania wsparcia unijnego w zakresie projektów infrastrukturalnych realizowanych w gminach: Krzywda, Łuków, Stanin Stoczek Łukowski. Dokonano analizy wykorzystania wsparcia unijnego w badanych gminach oraz oceny ich sytuacji finansowej, w celu zbadania jego wpływu na pozyskiwanie dofinansowania z funduszy unijnych.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2012-12-17
Jak cytować
Szwacka-Mokrzycka, J. (2012). Znaczenie wsparcia unijnego w pobudzaniu rozwoju gmin. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 453-461. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4698