Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój spółdzielczości rolniczej

Abstrakt

Przedstawiono podstawowe cele Wspólnej Polityki Rolnej i rozwoju obszarów wiejskich oraz zaprezentowano ogólne informacje na temat istoty spółdzielczości oraz spółdzielni w „starych” państwach UE. W dalszej części rozważania koncentrowały się na regulacjach prawnych i danych statystycznych dotyczących spółdzielni rolniczych w Holandii, Włoszech, Niemczech i Polsce. Zaprezentowano także zagadnienie pozycji spółdzielni rolniczych w łańcuchu dostaw żywności oraz wskazano na możliwości rozwoju spółdzielni w perspektywie nowych założeń Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020. W podsumowaniu Autorka stwierdziła, że jednej strony występuje wpływ Unii Europejskiej, a szczególnie Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój spółdzielczości rolniczej, z drugiej spółdzielczość jest jednym z instrumentem realizacji celów Wspólnej Polityki Rolnej.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2012-12-17
Jak cytować
Suchoń, A. (2012). Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój spółdzielczości rolniczej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 438-452. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4697