Zmiany poziomu rozwoju obszarów wiejskich województwa podlaskiego w latach 2002 i 2010

Abstrakt

Województwo podlaskie charakteryzuje się przestrzennym zróżnicowaniem poziomu rozwoju obszarów wiejskich. Gminy z wyższym potencjałem rozwojowym zlokalizowane są w środkowo-wschodniej części województwa, w powiatach: białostockim, hajnowskim i sokólskim. Część gmin o wysokim udziale terenów przyrodniczo chronionych, m.in. położonych w obszarze Natura 2000 (Puszcza Białowieska, Dolina Dolnej Narwi i Puszcza Augustowska), dobrze wykorzystywało walory przyrodnicze jako zachętę dla nowych mieszkańców, turystów oraz proekologicznych przedsiębiorców.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2012-12-17
Jak cytować
Pomianek, I. (2012). Zmiany poziomu rozwoju obszarów wiejskich województwa podlaskiego w latach 2002 i 2010. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 382-391. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4692