Rozwój obszarów wiejskich a lokalizacja elektrowni wiatrowych

  • Teresa Łaguna Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Dariusz Łaguna Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: elektrownia wiatrowa, obszary wiejskie, energia odnawialna

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono problem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w kontekście lokalizacji elektrowni wiatrowych. Zarysowano problem pozytywnego wpływu energetyki wiatrowej w kontekście polityki UE „3x20”, oraz nieodwracalnych skutków negatywnych, zwłaszcza zaburzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (przestrzennego, społecznego, krajobrazowego i środowiskowego), uzasadniając konieczność prowadzenia badań. Szczególną uwagę zwrócono na problemy formalno-prawne, zwłaszcza związane ze sposobem pozyskiwania praw do lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2012-12-17
Jak cytować
Łaguna, T., & Łaguna, D. (2012). Rozwój obszarów wiejskich a lokalizacja elektrowni wiatrowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 299-309. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4685