Wykorzystanie środków w ramach osi 3 PROW w województwie podlaskim

  • Magdalena Kowalewska Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Adam Prokopiuk

Abstrakt

Analizie poddano działania podejmowane w ramach osi 3 PROW – „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w województwie podlaskim. Szczególną uwagę zwrócono na poziom nakładów finansowych poniesionych na poszczególne działania i ich efekty. Województwo podlaskie było jednym z największych beneficjentów działań podejmowanych w ramach osi 3 PROW. Pozyskane środki zostały przeznaczone na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, powstanie i wspieranie mikroprzedsiębiorstw, a także tworzenie nowych miejsc pracy. W wyniku podejmowanych inicjatyw w badanym województwie, do końca 2011 roku powstało ponad 300 nowych miejsc pracy, co jest szczególnie ważne w regionie o wysokiej stopie bezrobocia.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2012-12-17
Jak cytować
Kowalewska, M., & Prokopiuk, A. (2012). Wykorzystanie środków w ramach osi 3 PROW w województwie podlaskim. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 253-265. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4681