Znaczenie Wspólnej Polityki Rolnej dla producentów owoców i warzyw w Polsce

Abstrakt

Celem pracy było przedstawienie regulacji WPR dla rynku owoców i warzyw, wykorzystania jej instrumentów przez producentów owoców i warzyw w Polsce, a także opinii producentów na ten temat. Opinie pozyskano w wyniku badania ankietowego, przeprowadzonego wśród 40 producentów owoców i warzyw oferujących swoje produkty na WGRO w Poznaniu. Wyniki wskazują, że stopień korzystania ze wsparcia UE zwiększał się wraz w upływem czasu. Problemy przytaczane w ankiecie przez większość producentów związane były z potrzebą znaczniejszego dofinansowania z UE, wyższych cen skupu w przetwórstwie oraz wzrostu popytu na owoce i warzywa. Propozycje zmian w polityce rolnej dla rynku owoców i warzyw dotyczyły zwiększenia dofinansowania z UE, wzrostu popytu na owoce i warzywa oraz rekompensat w latach nieurodzaju.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2012-12-17
Jak cytować
Kierczyńska, S. (2012). Znaczenie Wspólnej Polityki Rolnej dla producentów owoców i warzyw w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 241-252. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4680