Polska wieś na drodze zrównoważonego rozwoju

  • Franciszek Kapusta Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Abstrakt

W opracowaniu określono zasięg terytorialny i ludnościowy polskiej wsi. Określono poziom podsystemów infrastruktury technicznej i społecznej z podziałem na miasto i wieś dla 2003 i 2009 r. oraz średnią dla kraju. Scharakteryzowano współczesne funkcje polskiej wsi i zmiany w poziomie ich wypełniania, głównie w latach 2003-2010. Zmniejsza się zasięg terytorialny wsi, natomiast wzrasta pod względem ludnościowym. Następują zmiany w poziomie infrastruktury; wieś odrabia zapóźnienie w stosunku do miasta. Wieś powiększa różnorodność wielofunkcyjności, zwiększa również natężenie działań pozarolniczych.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2012-12-17
Jak cytować
Kapusta, F. (2012). Polska wieś na drodze zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 228-240. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4679