Perspektywy rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce Wschodniej

Abstrakt

W porównaniu z rozwiniętymi gospodarczo państwami Europy Zachodniej, Polska jest krajem o znacznym potencjale produkcyjnym rolnictwa. Jednocześnie różnorodność warunków przyrodniczych i ekonomiczno-organizacyjnych powoduje, że stopień wykorzystania tego potencjału był do tej pory zróżnicowany regionalnie. Szacuje się, że środki unijne współfinansujące liczne przedsięwzięcia miały istotne znaczenie dla łagodzenia skutków spowolnienia gospodarczego w Polsce i niemal w połowie przyczyniły się do osiągniętego w 2009 roku tempa wzrostu. W obszarze związanym z rozwojem rolnictwa dominowały projekty związane z inwestycjami w modernizację rodzinnych gospodarstw rolnych. Celem pracy było określenie perspektyw rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych na terenie Polski Wschodniej.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2012-12-17
Jak cytować
Grużewska, A., & Niedziółka, M. (2012). Perspektywy rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce Wschodniej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 193-202. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4676