Finansowanie płatności bezpośrednich z budżetu Unii Europejskiej, w latach 2007-2011

Abstrakt

Płatności bezpośrednie są największym wydatkiem w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. Są wypłacane beneficjentom według przyjętego modelu: jednolitej płatności obszarowej lub jednolitej płatności na gospodarstwo. Istnieją jednak duże rozbieżności w zakresie średnich płatności na hektar między państwami członkowskimi. Średnio, płatności są najwyższe w Grecji i na Malcie, najniższe zaś na Łotwie i Rumunii. Te różnice powodują duże kontrowersje w debacie dotyczącej funkcjonowania WPR w kolejnej perspektywie finansowej.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2012-12-17
Jak cytować
Biernat-Jarka, A. (2012). Finansowanie płatności bezpośrednich z budżetu Unii Europejskiej, w latach 2007-2011. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 60-70. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4664