Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w kontekście zmian klimatu na świecie

Abstrakt

Praca poświęcona zmianom klimatycznym, ich przyczynom i skutkom dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Analiza przeprowadzona została w kontekście dotychczasowej i przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Zmiany klimatyczne uwzględniano dotychczas w pakiecie zmian środowiskowych, aktualnie przewiduje się wyodrębnienie problematyki zapobiegania i adaptacji do zmian klimatycznych w nowych praktykach wspólnotowych w tym we Wspólnej Polityce Rolnej. Uwzględnienie zmian klimatycznych we WPR rodzi potrzebę rozwoju badań naukowych w tym zakresie.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2012-12-17
Jak cytować
Adamowicz, M. (2012). Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w kontekście zmian klimatu na świecie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 9-25. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4660