Czas wolny jako czynnik rozwoju gospodarczego kontekst kulturowy

  • Agata Niemczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: czas wolny, rozwój gospodarczy, województwo, funkcja kulturowa regionu

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki analizy zależności pomiędzy czasem wolnym a rozwojem gospodarczym regionu, a biorąc pod uwagę fakt, że wśród wielu sposobów spędzania czasu wolnego wymienia się kulturę, to głównym celem artykuł stało się przedstawienie zależności pomiędzy poziomem rozwoju funkcji kulturowej regionu a poziomem jego rozwoju gospodarczego. W pracy wykorzystano publikowane dane GUS odnośnie do polskich województw, a ich dostępność wyznaczyła zakres czasowy badania, który przypadł na lata 2005- 2013. Analizy empiryczne poprzedziły rozważania teoretyczne opisujące relacje pomiędzy czasem wolnym a rozwojem gospodarczym.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2016-05-20
Jak cytować
Niemczyk, A. (2016). Czas wolny jako czynnik rozwoju gospodarczego kontekst kulturowy. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (15(64), 104-115. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.10