Rolnicze inwestycje modernizacyjne i dostosowujące do standardów UE, finansowane ze środków unijnych

Abstrakt

Artykuł zawiera wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie rolników, z których część wykonała inwestycje modernizacyjne lub dostosowujące gospodarstwa do standardów UE. Wykazay one duże zróżnicowanie pomiędzy dwiema analizowanymi typami przedsięwzięć, zarówno pod względem rzeczowym i finansowym, jak i dotyczącym motywacji wykonania. Inwestycje modernizacyjne charakteryzowały się większą kosztochłonnością, lecz ich realizacja wynikała z wewnętrznych potrzeb podmiotów. Wykonywane były przez gospodarstwa większe powierzchniowo. Przedsięwzięcia dostosowawcze z kolei realizowane były głównie ze względu na chęć późniejszego skorzystania z innych form pomocy UE, a ich wartość była ponad 10-ktornie niższa w stosunku do inwestycji modernizacyjnych

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2011-12-30
Jak cytować
Girzycka, W., & Sadowski, A. (2011). Rolnicze inwestycje modernizacyjne i dostosowujące do standardów UE, finansowane ze środków unijnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (6(55), 122-128. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4544