Środowisko w budżecie zadaniowym – 2011 rok

  • Beata Rudzka

Abstrakt

W tekście omówiono ujęcie wydatków na ochronę środowiska w polskim budżecie zadaniowym, zaprezentowane zostały planowane przez dysponentów części budżetowych i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatki/koszty, mierniki i cele na rok 2011

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2011-12-30
Jak cytować
Rudzka, B. (2011). Środowisko w budżecie zadaniowym – 2011 rok. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (6(55), 109-121. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4543