Agencja Nieruchomości Rolnych planowanie finansowe dziś i wyzwania na przyszłość

  • Marta Postuła

Abstrakt

Rolnictwo od początku okresu osadnictwa odgrywało ważną rolę w życiu ludzi. Państwo finansuje związane z prowadzona polityka rolną z środków budżetu państwa i źródeł zasilających bezpośrednio realizujące je inne jednostki sektora finansów publicznych. Redystrybucja bowiem odbywa się w znacznej mierze za pośrednictwem utworzonych specjalnie w tym celu jednostek sektora finansów publicznych takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych. W związku z powyższym polityka rolna oraz rybacka jest również jedna ze zdefiniowanych 22 odrębnych funkcji państwa wydzielonych w ramach metodyki budżetu zadaniowego i planowania wieloletniego. nad bezpieczeństwem rynku zywnościowego. Referat poświecony jest omówieniu zagadnień zwiazanym z Agencja Nieruchomości Rolnych pod kontem zalet jakie dla jej gospodarki finansowej mogą wypływać z wprowadzenia przygotowania i realizacji jej planu finansowego w układzie zadaniowym oraz dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie. W przedkładany referacie zaprezentowane zostały dotychczasowe doswiadczenia Agencji Nieruchomości Rolnych w planowaniu zadaniowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sformułowane cele oraz mierniki wskazujące na stopień ich realizacji

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2011-12-30
Jak cytować
Postuła, M. (2011). Agencja Nieruchomości Rolnych planowanie finansowe dziś i wyzwania na przyszłość. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (6(55), 98-108. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4542