Budżet zadaniowy na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

  • Michał Kiełsznia
  • Przemysław Łagodzki

Abstrakt

Wdrożenie budżetu zadaniowego ma przełomowe znaczenie dla sektora finansów publicznych. Stanowi on efektywne narzędzie zarządzania ukierunkowane na osiąganie zaplanowanych celów. Idea wprowadzenia i realizowania zasadniczych celów w układzie budżetu zadaniowego pozwala w sposób kompleksowy dokonywać. monitoringu prowadzonych działań. Tak pod względem ich celowości, przejrzystości, gospodarności, jak i efektywności. Ponadto umożliwia ona dokonywanie porównań oraz analiz odchyleń stanów oczekiwanych, w zakresie realizowanych zadań, od przyjętych założeń. Wszystkie realizowane w ramach budżetu zadaniowego zadania i programy mogą. być także poddawane permanentnej ocenie – tak w trakcie ich trwania, jak i po ich zakończeniu.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2011-12-30
Jak cytować
Kiełsznia, M., & Łagodzki, P. (2011). Budżet zadaniowy na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (6(55), 14-22. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4534