Poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw produkujących żywiec wieprzowy poprzez wykorzystanie możliwości jakie daje funkcjonowanie w ramach grupy producenckiej

  • Anna Borecka
  • Elżbieta Sowula-Skrzyńska

Abstrakt

Wspólna działalność w ramach grupy producenckiej ma na celu podniesienie efektywności produkcji oraz poprawienie konkurencyjności funkcjonowania gospodarstw rolnych na rynku. Dla wielu producentów rolnych, a szczególnie producentów żywca wieprzowego integracja jest szansę utrzymania się na rynku oraz osiągnięcia stabilnej i mocnej pozycji. W podjęto próbę zbadania i określenia zasad funkcjonowania grup producenckich w regionie Wielkopolski. Badaniami objęto producentów żywca wieprzowego uwzględniając efektywność ich działalności..

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2009-12-30
Jak cytować
Borecka, A., & Sowula-Skrzyńska, E. (2009). Poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw produkujących żywiec wieprzowy poprzez wykorzystanie możliwości jakie daje funkcjonowanie w ramach grupy producenckiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (2(51), 297-306. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4439