Wpływ partnerstwa publiczno-prywatnego na rozwój obszarów wiejskich i absorpcję środków unijnych

Abstrakt

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP), czyli świadczenie usług pożytku publicznego przez podmioty prywatne jest usankcjonowaną prawem polskim formę współpracy przedsiębiorczości prywatnej wspartej prywatnym kapitałem z sektorem publicznym na wszystkich szczeblach. Ten instrument rozwoju infrastruktury i świadczenia z jej pomocą usług powszechnego pożytku gospodarczego stanowi rozwinięta formą inwestowania w sektor publiczny w większości krajów świata, ale jest mało popularny w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2009-12-30
Jak cytować
Błażejowska, M. (2009). Wpływ partnerstwa publiczno-prywatnego na rozwój obszarów wiejskich i absorpcję środków unijnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (2(51), 249-256. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4437