Pośrednictwo ubezpieczeniowe w polskim obszarze Jednolitego Rynku Europejskiego

  • Irena Jędrzejczyk
  • Jarosław Przybytniowski

Abstrakt

Przedmiotem rozważań są zmiany w otoczeniu, które oddziałują na charakter i rolę pośrednictwa ubezpieczeniowego w polskim obszarze Jednolitego Rynku Europejskiego. Celem opracowania jest identyfikacja uwarunkowań i kierunków rozwoju pośrednictwa ubezpieczeniowego, ze szczególnym uwzględnieniem skutków wynikających ze zmiennego otoczenia dla struktury instytucjonalnej pośrednictwa

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2009-12-30
Jak cytować
Jędrzejczyk, I., & Przybytniowski, J. (2009). Pośrednictwo ubezpieczeniowe w polskim obszarze Jednolitego Rynku Europejskiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (2(51), 173-183. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4431