Harmonizacja polityki podatkowej w Unii Europejskiej na przykładzie podatku od wartości dodanej

Abstrakt

Harmonizacja podatku VAT w Unii Europejskiej była procesem niezwykle skomplikowanym. W artykule zaprezentowano jego najważniejsze etapy oraz stan obecny. W części dotyczącej Polski przedstawiono krótka historię podatku od towarów i usług oraz jego znaczenie dla budżety kraju. W podsumowaniu pokazano perspektywy dalszej harmonizacji VAT (przejęcie do zasady kraju pochodzenia) oraz przeszkody jakie stoj??ąprzed tymi działaniami.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2009-12-30
Jak cytować
Gołasa, P. (2009). Harmonizacja polityki podatkowej w Unii Europejskiej na przykładzie podatku od wartości dodanej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (2(51), 163-171. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4430