Ocena funkcjonowania podatku od dochodów osób fizycznych oraz propozycji jego zmian w latach 2009 – 2012

  • Agnieszka Deresz
  • Marian Podstawka

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest ocean funkcjonowania podatku od osób fizycznych. W artykule autorzy zaprezentowali różnice między podatkiem progresywnym a liniowym. W opracowaniu przedstawiono również propozycje zmian podatku od osób fizycznych w latach 2009-2012

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2009-12-30
Jak cytować
Deresz, A., & Podstawka, M. (2009). Ocena funkcjonowania podatku od dochodów osób fizycznych oraz propozycji jego zmian w latach 2009 – 2012. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (2(51), 149-161. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4429

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>