Zmiany atrakcyjności migracyjnej obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku

  • Henryk Łabędzki

Abstrakt

W oparciu o dane statystyczne GUS przeprowadzono analizę zjawisk migracyjnych na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego w latach 1994-2006. W okresie tym nastąpowało rozszerzanie się atrakcyjnych migracyjnie obszarów, w szczególności wokół Wrocławia i w Legnicko-Głogowskim Zagłębiu Miedziowym. W efekcie tego nastąpiła zmiana salda migracji ludności na pobyt stały, z ujemnego na dodatnie. Pod koniec rozpatrywanego okresu ujemne saldo występowało jedynie w gminach oddalonych od większych miast oraz przylegających do zewnętrznych granic województwa.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2009-12-30
Jak cytować
Łabędzki, H. (2009). Zmiany atrakcyjności migracyjnej obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (2(51), 137-145. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4428