Porównanie ocen zróżnicowania szkolnictwa wyższego w latach 1999 – 2006 w Polsce na podstawie różnych metod normalizacji danych

  • Piotr Jałowiecki
  • Arkadiusz Orłowski
  • Tomasz Woźniakowski
  • Krzysztof Zmarzłowski

Abstrakt

Badanie konkurencyjności szkolnictwa wyższego jest zagadnieniem interesujacym i ważnym przede wszystkim z uwagi na dynamiczny rozwój szkolnictwa wyższego, zwłaszcza w ostatnich 15 latach. W pracy została podjęta próba oceny stanu szkolnictwa wyższego w Polsce przy pomocy syntetycznego miernika skonstruowanego z zastosowaniem metod normalizacji danych. Przygotowano również rankingi i klasyfikacje przedziałowe województw ze względu na stan szkolnictwa wyższego w latach 1999-2006. Ponadto wartości miernika, rankingi i klasyfikacje przygotowano z zastosowaniem czterech różnych metod normalizacji zmiennych diagnostycznych: standaryzacji, unitaryzacji zerowanej, przekształcenia ilorazowego na podstawie średniej oraz przekształcenia ilorazowego na podstawie minimum i maksimum. Porównano uzyskane wyniki i nie stwierdzono istotnych różnic między nimi.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2009-12-30
Jak cytować
Jałowiecki, P., Orłowski, A., Woźniakowski, T., & Zmarzłowski, K. (2009). Porównanie ocen zróżnicowania szkolnictwa wyższego w latach 1999 – 2006 w Polsce na podstawie różnych metod normalizacji danych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (2(51), 123-136. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4427