Potrzeby doradcze Lokalnych Grup Działania

  • Andrzej Kotala
  • Jacek Puchała

Abstrakt

Pilotażowy Program Leader+ był przygotowaniem do wykorzystania szansy rozwoju kapitału społecznego po wejściu Polski do Unii Europejskiej1,2. Wdrażanie pomysłów mających zwiększyć poziom rozwoju społeczno-gospodarczego natrafia na wiele problemów praktycznych na etapie realizacji programów. Rozpoznanie potrzeb doradczych Lokalnych Grup Działania pozwoli na sprawną realizację zadań stojących przed LGD w nowym okresie programowania 2007-13

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2009-12-30
Jak cytować
Kotala, A., & Puchała, J. (2009). Potrzeby doradcze Lokalnych Grup Działania. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (2(51), 105-112. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4425