Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Abstrakt

Opracowanie koncentruje się na prezentacji najważniejszych kwestii i kluczowych informacji dotyczących koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawiono teoretyczne i praktyczne uwarunkowania, sposoby i efekty wdrażania koncepcji. Autorzy omówili także wybrane powiązania występujące pomiędzy modelem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz koncepcję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2009-12-30
Jak cytować
Adamowicz, M., & Zwolińska-Ligaj, M. (2009). Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (2(51), 11-38. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4420