Rezerwy walutowe - „Rzecz Święta”

Słowa kluczowe: bank centralny, rezerwy walutowe, złoto, interwencje walutowe

Abstrakt

Celem opracowania jest uwypuklenie roli rezerw walutowych i wskazanie możliwości ich rzetelnego oraz prawidłowego gromadzenia i wykorzystania. Celami szczegółowymi są m.in. porównanie rezerw walutowych z innymi rodzajami rezerw bankowych oraz identyfikacja podstawowych rodzajów ryzyka związanych z zarządzaniem rezerwami walutowymi, w tym zmian w odpowiedzi na ostatni globalny kryzys finansowy, a ponadto określenie istoty i charakteru interwencji walutowych oraz identyfikacja ich rodzajów. W dobie zwiększania wydatków na cele polityczne i społeczne rośnie bowiem pokusa niewłaściwego wykorzystania rezerw walutowych. Do tego dochodzą wysokie globalne ryzyko polityczne oraz duża zmienność na rynkach finansowych, a także nowoczesne kanały (np. media społecznościowe) ataku na kursy walutowe. Czynniki te sprawiają, że zarządzanie rezerwami walutowymi nie należy do łatwych zadań i jest „wiedzą tajemną” banków centralnych.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2020-06-10
Jak cytować
Zaleska, M. (2020). Rezerwy walutowe - „Rzecz Święta”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 268-279. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.22