Samozaopatrzenie żywnościowe w nowych trendach konsumenckich

Słowa kluczowe: samozaopatrzenie żywnościowe, konsumpcja, prosumpcja, gospodarstwo domowe, trendy konsumenckie.

Abstrakt

W Artykule przedstawiono przesłanki wpisujące samozaopatrzenie żywnościowe w nowe trendy zachodzące w zachowaniach konsumentów oraz ukazanie opinii respondentów na temat samozaopatrzenia żywnościowego. W analizie wykorzystano badania własne przeprowadzone w 2017 roku w województwie mazowieckim wśród przedstawicieli wiejskich gospodarstw domowych. Samozaopatrzenie żywnościowe wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej konsumpcji. Jest przykładem ekologizacji konsumpcji, konsumpcji świadomej i kolaboratywnej. Najważniejsze czynniki wpisujące samozaopatrzenie żywnościowe w nowe trendy konsumenckie to naturalna i zdrowa żywność produkowana w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, dbałość zdrowie i stan środowiska przyrodniczego, kultywowanie tradycji, ale także indywidualizacja produktowa związana z wykorzystaniem czasu wolnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Berbeka J.: Nowe tendencje w zachowaniach konsumentów, „Marketing i Rynek” 1999, nr 1.

Botsman R., Rogers R.: What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Collins, New York 2012.

Bywalec Cz.: Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Gansky L.: The Mesh: Why the Future of Business Is Sharing, New York 2010, Penguin Books.

Jung B.: Kapitalizm postmodernistyczny, Ekonomista, nr 5–6 [za:] Cz. Bywalec, L. Rudnicki, 2002, Konsumpcja, PWE, Warszawa 1997.

Kieżel E.: Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa 2010.

Kozera A., Głowicka-Wołoszyn R., Stanisławska J.: Rola samozaopatrzenia w gospodarstwach domowych w Polsce w układzie grup społeczno-ekonomicznych ludności, „Marketing i Rynek” 2014, nr 6 (CD).

Lebiejko A.: Domocentryzm a wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku usług, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów I Marketingu Nr 15, nr 608, 2010.

Maciejewski G., Mokrysz S: New trends in consumption on the coffee Market, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 22(71), Warszawa 2019.

Pawlak-Kołodziejska K.: Ekologizacja konsumpcji, jej uwarunkowania i przejawy na rynku żywnościowym, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVII, Zeszyt 4, Część III [w]: Łódź- Warszawa, 2016, Joanna Moczydłowska, Zofia Patora-Wysocka (red.) Nowe trendy w zrządzaniu – perspektywa marketingowa i personalna.

Rachocka J.: Dekonsumpcja, domocentryzm, ekologizacja życia – nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, [w:] T. Bernat (red.), Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003.

Szeniawska K.: Świadoma konsumpcja, https://globalna.ceo.org.pl/sites/globalna.ceo.org.pl/files/swiadoma_konsumpcja.pdf [access: 03.02.2020].

Wardak P., Zalega T.: Konsumpcja kolaboratywna jako nowy trend konsumencki, Studia i Materiały, 2013 (16), Wydział Zarządzania UW, DOI 10.7172/1733-9758.2013.16.1

Zalega T.: New consumer trends [in:] Burchard-Dziubińska M. (ed.), Towards a green economy. From ideas to practice, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.

Zalega T.: Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, Konsumpcja i Rozwój 2013, nr 2(5).

Zalega T.: Nowe trendy konsumenckie jako przejaw innowacyjnych zachowań współczesnych konsumentów, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016, nr 46.

Zalega T.: Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych miejskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu, Marketing i Rynek 2013, nr 8.

Zegar J.: Kwestia gospodarstw samozaopatrzeniowych w Polsce, „Wieś i Rolnictwo” 2007, nr 1.

Żakowska-Biemans S.: Ekologizacja konsumpcji i jej przejawy w zachowaniach konsumentów na rynku żywności - praca przeglądowa, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, nr 206, Poznań 2011.

Opublikowane
2020-06-10
Jak cytować
Trębska, P. (2020). Samozaopatrzenie żywnościowe w nowych trendach konsumenckich. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 237-246. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.19