Metodyczne i rynkowe aspekty ratingu listów zastawnych – doświadczenia z rynku niemieckiego

Słowa kluczowe: listy zastawne, rating, analiza rynku.

Abstrakt

Rating międzynarodowych agencji ratingowych odgrywa szczególną rolę na rynku listów zastawnych. Z uwagi bowiem na duży stopień skomplikowania emisji listów zastawnych w zdecydowanej większości przypadków emisje listów zastawnych mają rating przyznany przez przynajmniej jedną międzynarodową agencję ratingową. Oznacza to, że rating stanowi ważną determinantę rozwoju rynku listów zastawnych. Nasze badania w odniesieniu do rynku niemieckiego potwierdzają tezę o dużym znaczeniu ratingu w rozwoju rynku listów zastawnych. W aspekcie metodycznym rating listów zastawnych jest kombinacją elementów ilościowych, jakościowych, a na końcowy wynik procedury ratingowej wpływ ma wynik oceny standingu finansowego emitenta listów zastawnych oraz jakości puli aktywów zabezpieczających. Z przeprowadzonych badań wynika, że poziom ocen ratingowych niemieckich listów zastawnych jest wysoki i co równie ważne stabilny w czasie. Jednak pomimo wysokiego bezpieczeństwa listów zastawnych rating poszczególnym emisjom jest często nadawany przez dwie lub trzy agencje, co przesądza o dużym znaczeniu ratingu jako czynnika rozwojowego, przede wszystkim wspierającego wiarygodność i przejrzystość rynku.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2020-06-10
Jak cytować
Lepczyński, B., & Gostomski, E. (2020). Metodyczne i rynkowe aspekty ratingu listów zastawnych – doświadczenia z rynku niemieckiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 68-81. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.6