Blog jako narzędzie komunikacji w ocenie młodych konsumentów – wyniki badań empirycznych

Słowa kluczowe: blog, generation Y, blogospfara, online communication, influencer marketing.

Abstrakt

Celem artykułu jest eksploracja przekonań i postaw młodych osób wobec wykorzystania blogów firmowych jako narzędzia komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem a klientami oraz źródła informacji o produktach i/lub firmie. W pierwszej części artykułu w oparciu o analizę źródeł wtórnych zaprezentowano historię powstania współczesnych blogów, omówiono ich klasyfikację, wskazano na potencjał blogosfery jako wirtualnej społeczności, a także omówiono liczne korzyści wynikające z prowadzenie bloga korporacyjnego. W drugiej części opracowania zaprezentowano wyniki badań pierwotnych, przeprowadzonych wśród przedstawicieli młodych osób (w wieku 15-24 lat), których celem było poznanie ich postaw względem wykorzystanie blogów korporacyjnych w komunikacji marketingowej

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2020-06-10
Jak cytować
Kowalska, M. (2020). Blog jako narzędzie komunikacji w ocenie młodych konsumentów – wyniki badań empirycznych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 57-67. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.5