Determinanty zakupu dóbr trwałego użytku przez mieszkańców dużych miast w Polsce

Słowa kluczowe: zachowania nabywcze, purchasing behavior, determinanty zakupu, purchase determinants, analiza wariancji, analysis of variance, Poland

Abstrakt

W artykule zaprezentowano analizę czynników zakupu dóbr trwałego użytku w grupach indywidualnych klientów w 6 dużych miastach w Polsce. Analiza oparta została na wynikach badań konsumenckich przeprowadzonych w latach 2016 i 2017 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz na wynikach innych badań opublikowanych w polskich czasopismach. W wynikach badania zaprezentowano zbiory determinant kształtujące decyzje zakupowe konsumentów dóbr trwałego użytku oraz ich zmienność w latach 2016-2017.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2019-12-16
Jak cytować
Sojkin, B., & Ankiel, M. (2019). Determinanty zakupu dóbr trwałego użytku przez mieszkańców dużych miast w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (22(71), 184-192. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.35