ASSESSMENT OF THE CREDIT HISTORY OF ENTERPRISES

Słowa kluczowe: ocena historii kredytowej, kryzys sektora bankowego, kredytowanie przedsiębiorstw, zadłużenie przeterminowane, dług przedłużony, czas trwania historii kredytowej

Abstrakt

Opisano stan sektora bankowego na Ukrainie. Analizowane są czynniki, które utrudniają rozwój kredytów dla przedsiębiorstw. Ocena historii kredytowej ukraińskich przedsiębiorstw w latach 2009 i 2017 została przeprowadzona w celu porównania i zidentyfikowania różnic i przyczyn, które do tego doprowadziły. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań, proponuje się wprowadzenie zmian w metodologicznych podejściach do oceny historii kredytowej przedsiębiorstwa w celu zwiększenia dokładności takiej oceny.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2017-12-28
Jak cytować
Wasilewska, N., & Davydenko, N. (2017). ASSESSMENT OF THE CREDIT HISTORY OF ENTERPRISES. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (18(67), 229-239. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.36