Cechy domen internetowych polskich marek eksportowych a specyfika branży

  • Marzanna Witek-Hajduk Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Jolanta Mazur Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Andrzej Sznajder Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Bartosz Targański Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Piotr Zaborek Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: cechy domen internetowych, strony WWW, umiędzynarodowienie, polskie marki

Abstrakt

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie badawcze: Czy cechy stron internetowych polskich marek adresowanych do krajowych i zagranicznych konsumentów wykazują istotne różnice ze względu na specyfikę branży? W tym celu zrealizowano badania ilościowe polegające na obserwacji i rejestrowaniu cech witryn internetowych marek eksporterów i uzupełniono o dane wtórne na temat ruchu internetowego oraz wyników finansowych gestorów marek. Zbiorowość badawczą stanowiły 402 najsilniejsze polskie marki dóbr konsumpcyjnych, sprzedawane na rynkach zagranicznych. Stwierdzono, że relatywnie najwyższy poziom badanych cech witryn WWW wykazują marki odzieży i innych produktów związanych z modą oraz marki pozostałych dóbr trwałego użytku, a najniższy - marki żywności i kosmetyków.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
Witek-Hajduk, M., Mazur, J., Sznajder, A., Targański, B., & Zaborek, P. (2017). Cechy domen internetowych polskich marek eksportowych a specyfika branży. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 189-199. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.16