Determinanty decyzji zakupowych nabywców na rynku produktów sportowych

  • Zygmunt Waśkowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: zachowania nabywców, decyzje zakupowe, rynek sportu, rynek biegowy

Abstrakt

Rynek produktów sportowych w Polsce, dedykowanych dla biegaczy systematycznie rozwija się wraz z liczbą przybywających miłośników tej formy spędzania czasu wolnego. Jednakże nabywcy tych produktów wykazują się zmiennością swoich preferencji i zachowań zakupowych, między innymi w zależności od ich doświadczenia biegowego. W artykule dokonano przeglądu literatury przedmiotu z obszaru aktywnego wykorzystania czasu wolnego, opracowano autorką propozycję sportowego cyklu życia biegacza, uwzględniającą jego sposób zachowania na rynku, a także zaprezentowano wyniki badań obrazujące preferencje biegaczy oraz motywy ich decyzji zakupowych w doniesieniu do wybranej grupy produktów, jaką jest obuwie dla biegaczy.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
Waśkowski, Z. (2017). Determinanty decyzji zakupowych nabywców na rynku produktów sportowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 180-188. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.15