KLASTER JAKO SIEĆ INTERESARIUSZY WEDŁUG ZAŁOŻEŃ MARKETINGU 3.0

  • Barbara Szymoniuk Politechnika Lubelska
Słowa kluczowe: klastry, organizacje sieciowe, interesariusze, marketing 3.0

Abstrakt

Artykuł został oparty na wynikach badań, przeprowadzonych na próbie 16 Krajowych Klastrów Kluczowych. Przedstawia on klastry jako szczególny rodzaj sieci organizacyjnych, w których uczestnikami są ich interesariusze. Wykazano w nim, że polskie klastry podejmują działania marketingowe zgodnie z podstawowymi założeniami Marketingu 3.0., dbając o spełnienie oczekiwań uczestników swojej sieci organizacyjnej w sferze racjonalnej, emocjonalnej i duchowej. Na podstawie dokonanych badań oraz doświadczeń z pracy eksperckiej i organizacyjnej w klastrach, autorka formułuje rekomendacje oraz wnioski odnośnie wzmacniania sieci organizacyjnych klastrów przy zaangażowaniu ich interesariuszy.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
Szymoniuk, B. (2017). KLASTER JAKO SIEĆ INTERESARIUSZY WEDŁUG ZAŁOŻEŃ MARKETINGU 3.0. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 170-179. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.14