Uwarunkowania rozwoju systemów ERP w przedsiębiorstwach

Słowa kluczowe: ERP, planowanie zasobów przedsiębiorstwa, systemy informacyjne, technologie informacyjne

Abstrakt

Celem artykułu była identyfikacja czynników, które mają wpływ na proces wdrażania systemów ERP w przedsiębiorstwach. Celem była również określenie tendencji zmian w oferowanych przez dostawców systemach ERP dla przedsiębiorstw w Polsce. Artykuł oparto na przeglądzie literatury z zakresu wdrażania systemów klasy ERP oraz na dostępnych w sieci Internet danych wtórnych. Analiza wykazała, że współczesne systemy ERP w coraz większym stopniu przyczyniają się do coraz większej automatyzacji procesów oraz są w coraz większym stopniu nakierowane na rozwój integracji zewnętrznej przedsiębiorstw. W artykule pokazano również, że na każdym z etapów procesu innowacji występuje wiele czynników mogących mieć wpływ na niepowodzenie projektu wdrażania ERP. Czynniki wpływające na rozwój systemu ERP mogą tkwić w przedsiębiorstwie jak i pochodzić z jego otoczenia.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
Strzębicki, D. (2017). Uwarunkowania rozwoju systemów ERP w przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 161-169. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.13