Wpływ globalizacji na zarządzanie we współczesnym przedsiębiorstwie

  • Adam Miara Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Słowa kluczowe: zarządzanie, metody zarządzania, globalizacja

Abstrakt

Wieloaspektowość uwarunkowań funkcjonowania organizacji w dobie globalizacji gospodarki światowej wymusza wybór i wdrażanie w przedsiębiorstwach nowych metod zarządzania. W artykule podjęto próbę zaprezentowania skutków stosowania nowych, globalnych metod zarządzania. Przedstawiono ideę i istotę globalizacji w odniesieniu do zarządzania przedsiębiorstwem. Na podstawie przeglądu literatury przedstawiono zalety oraz wady globalnych metod zarządzania w organizacjach.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
Miara, A. (2017). Wpływ globalizacji na zarządzanie we współczesnym przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 96-103. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.8