Płatności bezpośrednie dla rolnictwa w Polsce w warunkach pozostawania poza strefą euro

Słowa kluczowe: strefa euro, płatności bezpośrednie, dochody rolnicze

Abstrakt

Celem opracowania jest oszacowanie skutków jakie dla polskich gospodarstw rolnych niesie za sobą pozostawanie poza unią walutową w nawiązaniu do systemu przeliczania płatności bezpośrednich dla krajów, które nie są członkami strefy euro. Analiza skupia się na corocznych różnicach kursowych, pomiędzy wartościami referencyjnymi Europejskiego Banku Centralnego (EBC), po których przelicza się płatności bezpośrednie, a kursami z dni, w których wypłacane są środki dla gospodarstw rolnych. Badaniu zostały poddane wypłaty realizowane w kampaniach 2005-2013. W analizowanym okresie rolnicy stracili na przeliczaniu płatności około 750 milionów złotych, co nie przekracza 1% otrzymywanej pomocy. Niepokojące mogą być jednak krótkookresowe wahania kursowe, które w 2008 roku spowodowały stratę 25% środków (ponad 2 miliardy złotych) w stosunku do tego co uzyskaliby beneficjenci w przypadku uczestnictwa w strefie euro.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
Czubak, W., Bajan, B., & Cieślak, P. (2017). Płatności bezpośrednie dla rolnictwa w Polsce w warunkach pozostawania poza strefą euro. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 46-53. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.3