Ryzyko Emerytalne, a Polski Dobrowolny System Emerytalny

Słowa kluczowe: ryzyko emerytalne, ryzyko starości, dobrowolne fundusze emerytalne, IKE, IKZE.

Abstrakt

Wobec ograniczania relatywnej wysokości świadczeń z publicznych systemów emerytalnych coraz większego znaczenia nabierają dodatkowe zabezpieczenia emerytalne. W ujęciu polskim tworzone są one z indywidualnej inicjatywy lub inicjatywy pracodawcy. Podstawową rolą tego zabezpieczenia jest zapewnienie utrzymanie standardu życia po przejściu na emeryturę, a wynika ono ze świadomości przyszłego emeryta. Celem niniejszego opracowania jest dokonanie charakterystyki ryzyka w dodatkowych zabezpieczeniach emerytalnych ze wskazaniem na ich powszechność. W pracy wykorzystano przegląd literatury oraz analizy statystyczne. Przeprowadzone rozważania wskazują na niejednoznaczność definicji ryzyka emerytalnego oraz niska popularność IKE i IKZE wśród polskiego społeczeństwa.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2019-06-28
Jak cytować
Staniec, I. (2019). Ryzyko Emerytalne, a Polski Dobrowolny System Emerytalny. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (21(70), 220-233. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.21.70.18