Dylematy wokół wykorzystania sprawozdania z całkowitych dochodów do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw

Słowa kluczowe: rentowność, analiza rentowności, sprawozdanie z całkowitych dochodów

Abstrakt

Informacje o wynikach działalności jednostek gospodarczych, sporządzających sprawozdanie finansowej według MSSF, prezentowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Całkowite dochody obejmują elementy kształtujące wynik finansowy (przychody i koszty) oraz inne całkowite dochody. Sposób prezentacji tych kategorii jest mało przejrzysty, zwłaszcza w kontekście wykorzystania informacji na potrzeby analizy rentowności. Na przykładzie sprawozdań finansowych wybranych spółek wskazano, jak sposób prezentacji informacji może zniekształcić postrzeganie sytuacji finansowej podmiotu.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2019-06-28
Jak cytować
Rówińska, M. (2019). Dylematy wokół wykorzystania sprawozdania z całkowitych dochodów do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (21(70), 211-219. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.21.70.17