Obciążenia fiskalne pracy mikroprzedsiębiorstw w Polsce

Słowa kluczowe: koszty pracy, obciążenia fiskalne, mikroprzedsiębiorstwo.

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie i analiza obciążeń fiskalnych pracy mikroprzedsiębiorstw w Polsce z wyodrębnieniem obciążeń osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w ramach tzw. samozatrudnienia oraz obciążeń odprowadzanych przez przedsiębiorcę za pracowników. W artykule zostały zaprezentowane ponadto uwarunkowania fiskalne prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie danych pochodzących z raportu Doing Business 2018 opracowanego przez Bank Światowy (World Bank Group). Zasadniczą kwestię w zakresie obciążeń fiskalnych pracy odgrywają obciążenia parapodatkowe pracy, wyrażające się w obowiązkowych składkach na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, co stanowi dla mikroprzedsiębiorstw jedną z większych barier w prowadzeniu i rozwoju działalności gospodarczej. W ostatnich latach Polska uzyskała znaczącą poprawę w kryterium dotyczącym czasu poświęconego rozliczeniom podatkowym.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2019-06-28
Jak cytować
Rosiński, R. (2019). Obciążenia fiskalne pracy mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (21(70), 202-210. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.21.70.16