Rozwój sektora bankowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Słowa kluczowe: sektor bankowy, kraje Europy Środkowo-Wschodniej

Abstrakt

Głównym celem artykułu było określenie poziomu rozwoju sektora bankowego krajów Europy Środkowo-Wschodniej (ESW) i porównanie go do poziomu przeciętnego dla całej Unii Europejskiej oraz strefy euro. Analizie poddano zmienne dotyczące wielkości sektora, dostępności usług bankowych, a także efektywności ekonomicznej i stabilności sektora. Obliczony na ich podstawie syntetyczny wskaźnik rozwoju sektora bankowego wykazał, że zmniejsza się zróżnicowanie w rozwoju sektora bankowego pomiędzy krajami ESW. W latach 2008-2016 większości krajów regionu zmniejszyła także dystans w rozwoju sektora w stosunku do średniej w Unii Europejskiej.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2019-06-28
Jak cytować
Kata, R., & Chmiel, J. (2019). Rozwój sektora bankowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (21(70), 80-93. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.21.70.7