Regulacje prawne dotyczące ustalania cen transferowych i ich oddziaływanie na przebieg transakcji handlowych przedsiębiorców

Słowa kluczowe: ceny transferowe, podatki, obowiązki przedsiębiorców, dokumentowanie przebiegu transakcji

Abstrakt

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie i porównanie wybranych aspektów regulacji podatkowych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej w zakresie ustalania cen transferowych, stosowanych w transakcjach o niskiej wartości dodanej zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w rozliczeniach wewnątrzgrupowych i innych aspektach związanych z międzynarodowym prawem z zasadami obowiązującymi w prawie rosyjskim. Zasadnicza teza opracowania zawiera się w stwierdzeniu, że regulacje podatkowe dotyczące dokumentowania zasad sporządzania cen transferowych obowiązujące w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, pomimo przyjęcia wspólnych założeń, znacznie różnią się między sobą, co uniemożliwia jednolite podejście przedsiębiorców do ich ustalania. Przygotowując opracowanie dokonano analizę literatury przedmiotu z zakresu finansów, rachunkowości i prawa, analizę i ocenę obowiązujących oraz projektowanych aktów prawnych, a - formułując wnioski z badań - skonfrontowano wyniki analizy z doświadczeniami własnymi autorów.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2019-06-28
Jak cytować
Bielawska, A., & Piechocki, M. (2019). Regulacje prawne dotyczące ustalania cen transferowych i ich oddziaływanie na przebieg transakcji handlowych przedsiębiorców. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (21(70), 22-32. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.21.70.2