Instytut Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
e-mail: pefim@sggw.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Agnieszka Parlińska
Zastępca Redaktora Naczelnego
Instytut Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tel. + 48 22 59 34 194

Wsparcie techniczne

Redakcja PEFIM
Tel. + 48 22 59 34 194