Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing powstały w 2009 roku z przekształcenia czasopisma ciągłego wydawanego od 1992 r. (ISSN 2081-3430, eISSN 2544-0640). Periodyk ukzauje się dwa razy w roku (czerwiec i grudzień) w formie drukowanej i elektornicznej. Zeszyty Naukowe zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach programu MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych" (20 pkt).

W czasopiśmie publikowane są opracowania traktujące o roli instytucji finansowych i ich instrumentów w rozwoju wsi i rolnictwa.
Daje ono szanse publikowania dorobku naukowego młodym pracownikom nauki umożliwiając korzystanie z kompetencji i recenzji najbardziej doświadczonych pracowników. Pełni rolę integracyjną środowiska naukowego ekonomistów i zajmujacych się polityką agrarną.

Opublikowane numery PEFIM: http://sj.wne.sggw.pl/pefim/

Wersja elektroniczna jest dostępna jako czasopismo otwarte na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Creative Commons NonCommercial license - Wikipedia

Rada Naukowa Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing

 1. Bogdan Klepacki (SGGW), prof. dr hab. - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – przewodniczący, Polska
 2. Mieczysław Adamowicz, prof. dr hab. – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 3. Marian Podstawka, prof. dr hab. - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
 4. Janusz Żmija, prof. dr hab. dr h.c. - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
 5. Andrzej P. Wiatrak, prof. dr hab. - Uniwersytet Warszawski, Polska
 6. Lubica Bartova, prof. - Slovak Agricultural University In Nitra, Słowacja
 7. Julian Briz, prof.- Universidad Politecnica de Madrid, Hiszpania
 8. Alina Hyz, prof, University of West Attica, Grecja
 9. Francęsco.Sotte, prof. - Universita Politecnica delle Marche Ancona, Włochy
 10. Harun Uçak, prof, Alanya Alaaddin Keykubat University, Turcja
 11. Sandra Krtalic, Full Profesor - Academic Unit for Finance, Departament of Economics and Tourism, Juraj Dobrila University of Pula, Chorwacja

Komitet Redakcyjny

 • Marian Podstawka, prof. dr hab. – Redaktor Naczelny
 • Agnieszka Parlińska, dr inż. - Zastępca Redaktora Naczelnego,
 • Tomasz Jaroszewski, mgr – Sekretarz
 1. Agnieszka Biernat-Jarka, dr
 2. Marzena Ganc, dr - redaktor tematyczny (finanse)
 3. Agata Cienkus – redaktor językowy, język polski
 4. Marzena Lemanowicz, dr - redaktor tematyczny (marketing)
 5. Halina Powęska, dr hab.
 6. Eugeniusz Pudełkiewicz, prof. SGGW dr hab.
 7. Jacqueline Leszczynskar, mgr – redaktor językowy, język angielski
 8. Janina Sawicka, prof. dr hab.
 9. Wiesław Szczesny, prof. SGGW dr hab., redaktor statystyczny
 10. Aleksandra Wicka, dr inż. - redaktor tematyczny (ubezpieczenia)

Indeksacja w bazach danych

 Zeszyty Naukowe zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach programu MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych" (20 pkt)

EBSCO

Index Copernicus ICV 2018:84.07

BazaEkon

Baza Agro

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Arianta