Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing powstały w 2009 roku z przekształcenia czasopisma ciągłego wydawanego od 1992 r. (ISSN 2081-3430, eISSN 2544-0640). Periodyk ukazuje się dwa razy w roku (czerwiec i grudzień) w formie drukowanej i elektronicznej. Zeszyty Naukowe zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach programu MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych"

Wg komunikatu MEiN z dnia 1 grudnia 2021 w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, Zeszyty Naukowe uzyskały 40 pkt..

Opublikowane numery:http://sj.wne.sggw.pl/pefim/

Cel i zakres

W czasopiśmie publikowane są opracowania związane z ekonomią i finansami w tym traktujące o roli instytucji finansowych i ich instrumentów w rozwoju wsi i rolnictwa. Daje ono szanse publikowania dorobku naukowego młodym i doświadczonym pracownikom nauki umożliwiając korzystanie z kompetencji i recenzji najbardziej doświadczonych pracowników. Pełni rolę integracyjną środowiska naukowego ekonomistów i finansistów.

Polityka Open Access

Wszystkie artykuły w czasopiśmie naukowym Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing publikowane są na zasadach Open Access. W ramach licencji użytkownicy otrzymują bezpłatny dostęp do treści publikowanych na stronie czasopisma oraz w zewnętrznych repozytoriach. Ponadto każdy użytkownik może udostępniać treści (kopiować i rozpowszechniać pracę), a także adaptować (remiksować, przekształcać i budować na podstawie materiału). Opublikowane artykuły są dostępne w systemie open access, z wykorzystaniem licencja Creative Commons CC BY-NC.

Creative Commons NonCommercial license - Wikipedia

Rada Naukowa Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing

 1. Bogdan Klepacki (SGGW), prof. dr hab. - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – przewodniczący, Polska
 2. Mieczysław Adamowicz, prof. dr hab. – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, - wiceprewodniczący, Polska
 3. Marian Podstawka, prof. dr hab. - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
 4. Janusz Żmija, prof. dr hab. dr h.c. - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
 5. Andrzej P. Wiatrak, prof. dr hab. - Uniwersytet Warszawski, Polska
 6. Lubica Bartova, prof. - Slovak Agricultural University in Nitra, Słowacja
 7. Julian Briz, prof.- Universidad Politecnica de Madrid, Hiszpania
 8. Alina Hyz, prof, University of West Attica, Grecja
 9. Francęsco.Sotte, prof. - Universita Politecnica delle Marche Ancona, Włochy
 10. Harun Uçak, prof, Alanya Alaaddin Keykubat University, Turcja
 11. Sandra Krtalic, Full Profesor - Academic Unit for Finance, Departament of Economics and Tourism, Juraj Dobrila University of Pula, Chorwacja

Komitet Redakcyjny

 1. Agnieszka Biernat-Jarka, dr
 2. Marzena Ganc, dr - redaktor tematyczny (finanse)
 3. Agata Cienkus – redaktor językowy, język polski
 4. Marzena Lemanowicz, dr - redaktor tematyczny (marketing)
 5. Halina Powęska, dr hab.
 6. Eugeniusz Pudełkiewicz, prof. SGGW dr hab.
 7. Jacqueline Lescott, mgr – redaktor językowy, język angielski
 8. Janina Sawicka, prof. dr hab.
 9. Wiesław Szczesny, prof. SGGW dr hab., redaktor statystyczny
 10. Aleksandra Wicka, dr inż. - redaktor tematyczny (ubezpieczenia)

Indeksacja w bazach danych

40 pkt - Lista z 01.12.2021 poz. 30016

 Zeszyty Naukowe zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach programu MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych"

DOAJ

EBSCO

ERIH PLUS

Index Copernicus  ICV 2020: 100

BazaEkon

Baza Agro

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Arianta